شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« کارگردی | Main | خوش‏خیم »

July 24, 2010 08:57 PM
.

بعضی وقت‏ها
تنها راز میان من و
تمام روزهای بی‏پایان زندگی
فقط همین کلمات از کف رفته‏اند
.
.
.
رازی میان تو و
همین روزهای ناممکن بی‏انتها.

«چارلز بوکوفسکی. آن سوی پنجره، سه پرنده کوچک. ابتکار نو»