شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« کتاب‏خوانی | Main | احتمالا گم شده‏ام* »

July 3, 2010 09:54 PM
باز هم حذف

ساده‏تر از جهنمِ چهار سال پیش بود؛ آرژانتین رسما خراب کرد و حسرت قهرمانی‏‏اش را بر دل‏مان گذاشت.