شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« کلاسیک‏ها و زمانه‏شان | Main | سکوتِ نگاه »

June 11, 2010 01:48 PM
این روزهای جام جهانی مگر می‏شود درس خواند؟

همچون جام گذشته، طرفدار آرژانتین‏‏ام!