شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دیوارنویسی | Main | این روزهای جام جهانی مگر می‏شود درس خواند؟ »

May 31, 2010 09:32 AM
کلاسیک‏ها و زمانه‏شان

کلاسیک‏ها در تاریک‏ترین و خون‏بارترین دوران‏ها می‏زیستند.
هم آنان سرخوش‏ترین و اعتماد[بر]انگیزترین آدمیان نیز بودند.

فیل. داستانک‏های فلسفی برتولت برشت. ترجمه علی عبداللهی. نشر مشکی