شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« فاصله | Main | . »

May 7, 2010 12:21 PM
حجاب در فضای عمومی

هنوز نفهمیده‌ام فلسفه این نوع چادر سر کردن چه می‌تواند باشد که سر کلاس، در کتابخانه، اتاق محل کار که پر از ارباب رجوع است، توی کوچه محل زندگی، در کافه و ... از سرت برداری و فقط در راهروهای دانشگاه، توی کوچه و خیابان، اتاق کناری اتاق محل کار، حد فاصل بین در کافه تا ماشینی که روبه‌رو پارک شده و ... بیاندازی سرت! آیا این تفاوت بین فضای عمومی و خصوصی نبود که محرمیت و غیر از آن را به وجود می‌آورد؟ مجوز برداشتن حجاب در تفاوت میان فضای خصوصی و عمومی است یا در فضاهای عمومی مختلف هم امکان تغییر وجود دارد؟ اخلاق و رفتار افراد، نوع نگاه و سوءظن‌های‌شان را چه چیزی تغییر می‌دهد؟ و مگر آدم‌هایی که در این فضاهای عمومی در رفت و آمدند از این اتاق به آن یکی تغییر رویه اخلاقی می‌دهند؟ آیا نگاه هرزه فقط در اتاق همکار به وجود می‌آید؟ آیا کتابخانه‌ای که هر دو جنسیت در آن حضور دارند حریم امن ایجاد می‌کند و مثلا راهروی روبه‌رویش نه؟