شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« معرفت واژه‌‌ای | Main | . »

April 12, 2010 09:02 PM
دنیای نام‌ها ـ 4

«ایمان» نباید به دنیای نام‌ها وارد می‌شد. ایمان باید همان حس می‌ماند، همان فهم، همان شکِ ریاضت کشیده، همان شکِ به یقین رسیده، همان اندیشه‌ی کمی سامان‌یافته، همان حس ِ سرشار، همان طنین ِ نامتناهی. ایمانِ نام، بی‌تعلق شده است حتی بدون تعلق به صاحب‌اش. ایمانِ نام همچون پاره تصویری سرگردان شده است. «ایمان» نباید نام می‌شد.


+ حسنا
+ حنانه
+ راحیل
نظرها:

سلام بهار جان- اينقدردلتنگ اون روزهاي هستم كه همه با هم تو ماهنامه بوديم.هميشه از آدم هاي خوب و مهربان خاطرات خوب و يك دنيا دلتنگي به جا مي‌مونه.
***
بهار:
سلام مینا. منم دلم برای تو و دوستان دیگه تنگ شده زیاد. باهات تماس می گیرم یه خرده بحرفیم :)


Posted by: مينا on October 6, 2010 12:41 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?