شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 3 | Main | ستاره قلابی نمایش »

February 28, 2010 11:57 PM
سربسته

از کی بود که زمان اینقدر سریع گذشت؟ از خرداد؟ نه؛ اردیبهشت بود که پر از حس‌های خوب بودیم. همه در کنار هم. یک جور شادی خواستنی. بعد گذشت و گذشت، نفهمیدیم کی خرداد شد و مرداد و اشک‌ها و بی‌قراری‌ها و نگرانی‌های مدام. پاییز به پایان رسید و ما همچنان غرق در بهت. حالا این روزهای آخر اسفند که دارد مثل جت می‌گذرد و هنوز هم نمی‌گذارد طعم سال 88 را با شوخی و خنده بچشیم.