شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ذره‌ذره فرو ریختن | Main | سربسته »

February 23, 2010 07:14 PM
دنیای نام‌ها ـ 3

مثل زنی‌ست که هر روز می‌خواهند به صلیب‌اش بکشند، نمی‌کشند و به بازی‌اش می‌گیرند. مستاصل است. مثل باد و گاهی هم‌چون نسیم؛ «راحیل» همیشه در حرکت است. طاقت ماندن ندارد، نای رفتنِ تا وصال را هم. تاب تحمل‌اش از کف رفته. آبی کم‌رنگ است متمایل به سفید. درون‌اش بوی بهارنارنج دارد، اما بی‌قراری‌هایِ مدام، بی‌بوی‌اش کرده‌اند.
مانند ابرهای بهاری بی‌صدا و بی‌رعد می‌غرد. اگر در بادِ متصل صدای آواز زنی را شنیدید، بدون شک «راحیل» است.

+ حسنا
+ حنانه
نظرها:

chon baraye bala nemitoonestam comment bezaram..injaa minevisam..vaghan bavar nakardanie..engaar hameye in roozhaa yek kaboos bood


Posted by: haleh on March 2, 2010 11:30 AM


زيبا بود

مخصوصا اون دوتا پست قبليت واقعا مجذوبم كرد
كه چگونه ساختار آوايي بعضي اسم ها اينقدر دلنشينند و اينكه شما تا چه اندازه اين حس زيبايي شناسانه را نه از حيث واژه كه فراتر از آن بواسطه ي منش انساني توصيف كرديد . در اين توصيف ها اسم ها واژه نيستند و واسطه ي خشك ميان ذهن و داستان نوشته شده نيستند . بلكه زنده اند ...
***
بهار:
مرسی :)


Posted by: اكاليپتوس on March 4, 2010 11:33 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?