شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تنها عطر است که می‌ماند | Main | ... »

February 3, 2010 10:40 PM
.

گاهی که رویاها و خیال‌ها سرریز می‌کنند، به یاد دیگری‌ای می‌افتم که نیست، که بالاخره کجا برای اولین بار می‌بینمش، چه بویی دارد، چشمانش آدم را به کجا می‌برد و... . بعد بلافاصله رویاها را پس می‌زنم و نهیبی بر خودم که باز بچه شده‌ای. آدم حسرت‌های عجیبی دارد. آدم برای تمام پاسست کردن‌هاش، نرفتن‌ها و نماندن‌هاش، تاوان می‌دهد یک وقتی.