شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ویراستارها به بهشت نمی‌روند | Main | تنها عطر است که می‌ماند »

January 30, 2010 02:07 AM
اگه واقعا می‌خوای قضیه رو بشنوی*...

وقتی می‌شنوم رفته ، قاعدتا باید یاد کتاب‌هایش بیفتم، کتابی که بیشتر از همه گل کرده، جمله‌هایش، بی‌قیدی شخصیت‌اش و چه و چه! اما نه، بیشتر خبرنگاران حریص دور و برش یادم می‌آیند که مدام می‌‌خواستند در زندگی‌اش فضولی کنند، و متن‌هایی که نوشت و دلش نخواست چاپ کند. و حالا اگر آن نوشته‌ها چاپ شود به دست دوست و خانواده و که و که، بی‌شرفی تمام است.

* جمله‌ی آغازین ناتوردشت‌اش
و ناتور

Walking in Holden's Footsteps
نظرها:

سلام. همچین هم بی‌شرفی تمام نیست!!!اگر ماکس برود هم نوشته‌های کافکا رو می‌سوزاند الان تاسف نمی‌خوردی؟! + این قدر هم روشن نیست که کسی بعد از مرگش هنوز مالکیت داشته باشه بر کارهایش!!! کسی که مرد مایملکش از آن طبیعت است و دیگران و قانون است که می‌توانند تصمیم بگیرند در موردش. حالا من نمی‌خواهم بگم چیزی که می‌گی غلطه اما می‌خوام بگم این قدرها هم که می‌گی روشن نیست که واقعا بی‌شرفی تمام باشه یا نه!!!
(اون بخش نقشه به نظرم راستش بیشتر به کار کسی می‌آید که در امریکا باشه و بخواد جاهایی رو که هولدن کالفیلد دیده ببینه و تجربه کنه)
***
بهار:
هست رضا! کسی که اینقدر پافشاری دارد که بعضی از نوشته هایش را انتخاب و چاپ کند می خواهد آن دیگر نوشته ها پنهان بماند. یعنی دلش نمی خواهد چاپ شود. حالا حتی اگر یه عده ای بخواهند برای یادبود و چه و چه آنها را چاپ کنند اصلا تن نویسنده در گور می لرزد .باقی نویسنده ها جریانشان فرق دارد یا عمرشان قد نداده یا پولش نبوده و ... که اثرشان بعد از مرگشان به چاپ رسیده اما درباره سلینجر اوضاع کاملن فرق داره کاملن!
موقع نوشتن این پست خیلی عصبانی و ناراحت بودم وگرنه گمانم اولین فحشی باشد که در اینجا یافت می شود.
اون نقشه هه رو قبول دارم به درد امریکایی ها می خوره اما ایده اش جالب و خیلی جذاب بود. من که خیلی خوشم اومد


Posted by: رضا on January 30, 2010 09:08 PM


آخه خودش گفته بود که بعد از مرگم چاپ بشه. حتی دخترش چند سال پیشا که زنده بوده گفته این کتابا رو با مارکر علامت می ذاره که کدوما همینجوری چاپ شن کدوما ادیت شن و .. اگه دختره دروغ گفته بود که سالینجر خودش می اومد این قضیه رو رد می کرد.


Posted by: فرنی on February 21, 2010 12:35 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?