شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« و زندگی حتای مرگ بود* | Main | پارادوکسی دیگر »

September 1, 2009 09:59 PM
موطن

«نورماندی» گونه‌ای بی‌وزنی دارد، بی‌وزنی ِ لذت‌بخش، کششی عجیب. تعلق خاطر به جهانی و جایی که ندیده‌ام، اما با شنیدن‌اش چنان غرق اندیشه می‌شوم که گویی تام و تمام، سال‌ها متعلق به من بوده است. تعلق خاطری وطنی: زندگی در واژه‌ای که موطن توست. همچون چیزی که مقوم ذات توست. یا جایی برای بازگشت به خویشتن، نو شدن و آرامش. از رهگذر این حس است که رنگ نورماندی برایم آبی زنگاره‌ای‌ست: یگانگی با منبع آرامش. سمفونی زیبایی از دریا و آسمان. شاید برای همین باشد که وقتی نامجو می‌خواند «عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو» غرق شعف می‌شوم و دیگر باقی شعر نشنیده رد می‌شود تا باز برسد به تکرار این بخش: شقایق نورماندی از آن تو!
نظرها:

شقایق نرماندی در ترانه عقاید نئوکانتی محسن نامجو معنایی دوپهلو دارد. لایه‌ رویه اش همان است که شما دوست دارید باشد. ولی معنای اصلی مورد نظر یاغی موسیقی ایران چیزی دیگری است.

در قسمتی از این ترانه محسن نامجو می‌گوید عشق پانزده سانتی از آن تو، اگر این فکت بگیرید آنجایی که نامجو می‌خواند شقایق نرماندی از آن تو دقیقن دارد به نام کاندومی معروف در اروپا و امریکا اشاره می‌کند. محسن نامجو است دیگر، خیلی شیطون است
***
بهار:
البته من اصلن نمی دونستم که همچین چیزی وجود داره! بنابراین به آنچه که دوست دارم تعبیرش می کنم. حتی حالا که معنای دیگرش را هم فهمیدم
ممنون از اطلاعاتی که دادین!


Posted by: حمیدرضا on September 1, 2009 11:20 PM


موافقم که باید درباره مفهوم وطن تجدید نظر کنیم. اینکه کجا وطن آدم است خیلی ربطی به آنجایی که در آن به دنبا می آید و زندگی می کند ندارد. برای یکی نورماندی است برای دیگری سرزمینی ناشناخته تر.


Posted by: علی on September 2, 2009 12:10 PM


نوشته هات رو دوست دارم

برای من گفتن و شنیدن از وطن چندان معنای نمی تواند داشته باشد کوچ از دیار و شهر با ترک وطن تفاوت دارد چون وطن در من جریان دارد هر جا که باشم ، برای درکش باید از او دور بود ..
***
بهار:
ممنون :)


Posted by: اکالپتوس on September 3, 2009 05:45 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?