شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | بی‌بدیل‌ها »

April 9, 2009 11:59 PM
واژگونی

می‌گویم هر وقت این موسیقی را می‌شنوم یاد تو می‌افتم. او اما تاسف می‌خورد از این یادآوریِ با اندوه؛ «اندوه آن موسیقی و نوستالژی آن وقتی که مرا تداعی کند، چه سخت‌گذار خواهد شد برای من». من درگیر فعلی می‌شوم که به انفعال می‌رسد؛ او فاعل می‌شود و من چون تماشاگری به مشاهده می‌نشینم: من موسیقی را گوش می‌دهم، او تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
نظرها:

بعضی ها توی هرچیزی دنبال درد می گردند بانو این هم یک جور اعتیاد است دیگر...!!!
***ب
بهار:
نه خب رها جان. این به نظر من ربطی به اعتیاد و دنبال درد گشتن نداره :)


Posted by: رها رسپینا on April 10, 2009 12:17 AM


موسیقی ادمی را به سفر می برد عزیز


Posted by: عزیز on April 27, 2009 09:00 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?