شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« رفتن | Main | دنیای نام‌ها ـ 1 »

September 30, 2008 10:26 PM
آرامگاه ابدی

اگر نتوانیم آرامش را با همین جسم ـ که دستخوش بیماری و رنج می‌شود ـ و در این دنیا ـ که پر از رابطه‌های علت و معلولی ِ سفید و سیاه است ـ و با این اعمال و خطاها به‌دست آوریم، پس آرامش در آن دنیا که نه جسمی است و نه دردی و نه خطایی به چه کار می‌آید. آرامش‌ها و رنج‌هایی از پیش تعیین‌شده، چه جاودانگی‌ای دارند که از «آرامگاه ابدی» سخن می‌گویند. مقاومت درون این آشفتگی‌ها و بولهوسی‌ها در خور ستایش است و آرامش درون تیره‌روزهایی که نهایت ندارند، لذتبخش است.

اگر آرامگاه به معنای جایی برای آرامش محض است، پس همین اتاق کوچک با وسایل جزئی و خردش که با شور و شوقی کودکانه چیده‌مشان، آرامگاه من است. و یا متن‌هایی که می‌خوانم، آنگاه که غرق تفکرم کند و یا فیلم‌هایی که لذت بودن را نشانم دهد آرامگاه من است و موسیقی این آرامش ابدی، این آرامگاه ابدی.
نظرها:

و شاید هم نتوان هیچ جا را آرام‌گاه نامید...


Posted by: مامان پری on October 1, 2008 01:35 AM


همنوايي نت ها و تنهايي و گاه چند خط شعر...
گاه اما...بگذريم...


Posted by: ميم on October 1, 2008 09:50 PM


:)


Posted by: از زندگی on October 2, 2008 07:16 AM


خطا همینجاست که آنجا را هم با معیارهای همینجا میسنجیم در حالی که قضیه بغرنج تر از این حرفهاست. آرامگاه ابدی ذهن است اگر آرام باشد و عمیق، بعد محیط _حتی به کوچکی اتاقت و اشیاء انتخابی داخلش_ تکمیل میکند پنج درصد باقیمانده را. دقت کن! اشیاء انتخابی داخلش! انتخابی، یعنی انتخاب مستقیم خود تو.


Posted by: آزاده on October 2, 2008 06:50 PM


مجموعه برنامه‌های ایران‌مستند هر دوهفته یک بار برگزار می‌شود و هر بار، چند فیلم کوتاه که اکثرا هم دارنده‌ی جوایزی از جشنواره‌های داخلی هستند به نمایش گذاشته می‌شود.در پایان هم نقدوبررسی فیلم‌ها با حضور سازندگان فیلم.

شما از این موضوع اطلاع دارید؟ تهران هم برگزار می‌شه؟
***
بهار:
نه جناب قوامی، اطلاعاتی در این باره ندارم.


Posted by: قوامی on October 3, 2008 12:19 PM


آرامگاه ابدی هم حتی اگر نه، گاهی آرامشی به لحظه ای کافی است...


Posted by: رها رسپینا on October 5, 2008 11:07 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?