شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نقطه، تمام | Main | ... »

September 14, 2008 12:04 AM
من با تو هستم

من با تو هستم
ایستاده‌ام روی پل
منتظرم در تاریکی
خیال می‌کردم که خواهی آمد
هیچ چیزی نیست جز باران
هیچ رد پایی روی زمین
گوش می‌کنم؛ اما هیچ صدایی نیست

آیا هیچ کسی نیست در تلاش پیدا کردنِ من؟
آیا کسی نخواهد آمد تا مرا به خانه ببرد؟
شب بسیار سردی است
و سعی می‌کنم که این زندگی را بفهمم

دنبال یک جا می‌گردم
دنبال یک چهره‌ی آشنا
آیا کسی اینجا هست که بشناسمش؟
چون هیچ چیزی درست پیش نمی‌رود
و همه چیزها ریخت و پاش‌اند
و هیچ کس دوست ندارد که تنها باشد

آه؛ چرا همه چیز تا این حد گیج‌کننده است؟
شاید هم این منم که این جور احساس می‌کنم
آره آره آره
دستم را بگیر و ببر
ببر من را به یک جای تازه
نمی‌دانم کی هستی
ولی من... من با تو هستم
من با تو هستم

Avril Lavigne / بازگردان: موستیو