شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اندیشه رسانه منتشر شد | Main | فارغ‌التحصیلان می‌آید »

July 8, 2008 10:02 PM
هزارتوی بیست و نهم

«خدا» آمد.
خدا در «باران» آمد.
نظرها:

خدا آمد .
خدا در باران آمد .
.
.
.
باران چه مصنوعی آمد .
×××
بهار:
:)


Posted by: روزگار قوامی on July 9, 2008 02:50 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?