شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« رقص | Main | بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار* »

March 25, 2008 10:22 PM
نظرورزی به دنیای عکس

لنز دوربین هم‌چون تأملی زیبایی‌شناسانه است از مطلق طبیعت، اشیاء و اشخاص. لنزها با تمام دقت و ظرافت‌شان، هر کدام تعاریف متفاوت از هر چیز دارند. بعضی از آن‌ها کپی یا نمایی هنرمندانه از ذات اشیا هستند و جزئی از آن‌چه که بوده یا هست را نمایش می‌دهند: روگرفتی از هستی. و بعضی دیگر تصاویری متفاوت از آنچه که می‌بینیم را خلق می‌کنند، فارغ از صورتی مشخص، با شکستن قوانین طبیعت و نمادها، مانند لنزهای fisheye. تنظیم سرعت و نور دوربین هم، آرایش ذوقی عکاس است و در نهایت خلق عکس انقلابی‌ست چندمعنایی؛ افقی متشکل از واقعیت سوژه و اندیشه‌، ذوق و هنر عکاس. مشاهده‌ی عکس نیز برای خود دنیایی دارد: خود را به درون جهان‌بینی‌های متفاوت انداختن و شنا کردن در استعاره‌ها.


اگر گذرتان به اسکان افتاد، بد نیست سری هم به کافه عکس بزنید. نمایشگاهی‌ست از آثار برگزیده‌ی نخستین مسابقه بین‌المللی عکاسی با دوربین‌های Fisheye که تا پانزدهم فروردین هم دایر است. چیدمان عکس‌ها هم جالب‌اند.
نظرها:

دیروز برگشته ام خانوم بهار و خوبم.
ممنون از معرفی نمایشگاه .
خوب باشی دختر و امیدوارم بتونم ببینمت.
***
بهار:
ممنونم رهای عزیز. من هم امیدوارم :)


Posted by: رها رسپینا on March 28, 2008 12:38 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?