شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« هوا هم که سفید نمی‌شود | Main | رقص »

March 14, 2008 01:38 PM
...

پرسپولیس را دیدم. نمایش سیاه و سفید، نمایشی از تخریب. نشانی از سلطه، نابخردی، انحلال، تحمیل، اعدام، ترور. نمایش سیاه و سفید، نمایشی از افراد متصل به قدرت. انقلاب، شعار، اعلامیه. تضعیف شخصیت، سردرگمی، کتمان هویت. جنگ، کلید بهشت، خون شهیدان. نمایشی از متعصبین.
انقلاب را ندیده‌ام، زمان جنگ را اما خوب یادم می‌آید. زندانی کشیدن، در خفا کشته شدن و شهید شدن اطرافیانم را هم دیده‌ام. متعصبین انقلابی را هم دیده‌ام. امثال آقای گاف که زمانی تعصب‌شان را بر سر تی‌شرتی‌ها می‌کوفتند و حالا انتخابات را تحریم می‌کنند.
پرسپولیس را دیدم. رأی می‌دهم.