شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« هویت | Main | پتانسیل خشونت‌های امروزی »

May 22, 2007 08:37 AM
درخواست

کسی می‌تواند درباره‌ی «اخلاق در جامعه اطلاعاتی» متن یا مقالاتی به من معرفی کند. منبع فارسی درست و حسابی‌ای نیست، منبع انگلیسی هم در کتابخانه و اینترنت پیدا نکردم.
ممنون می‌شوم اگر اطلاعاتی دارین به این آدرس بفرستین:
bahar.mohamadi@gmail.com