شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از مرگ بگو تا به تب راضی شوند | Main | بهاری دیگر »

March 20, 2007 03:01 PM
خلاقیت کلمات

سفت و سخت به دنیای‌ات خو کرده‌ای و کسی در خانه را می‌نوازد: نامه دارین! آدرس را با اشتیاق خواندن، باز کردن پاکت، مرور جمله‌ها، کلمات و حروف. عینیت واقعی دست‌خط نویسنده، امضای‌اش و نام‌اش: یک بازی زیبایی‌شناسانه!
می‌توانی با انگشتانت احساس نویسنده را _ کلمات را _ نوازش کنی. کلمات عمق دارند و می‌توانی آنها را ببویی.

مرد پستچی نام‌ام را صدا می‌زند، بی‌توجه به نام‌خانوادگی: بهار و لبخند می‌زند. نامه همیشه برای من با خوشحالی همراه بوده، حتی شکل نامه. برای همین وقتی شکل نامه را گوشه‌ی صفحه‌ی موبایل می‌بینم و یا وقتی مسنجر را باز می‌کنم و آیکون نامه گوشه‌ی سمت راست نوار پایینی کامپیوتر ظاهر می‌شود شاد می‌شوم؛ مثل ذوق کودکانه.

شمع و عود روشن می‌کنم، عطر می‌زنم و خانه پر می‌شود از موسیقی *Country Waltz: هجوم رمانتیکی از کلمات!


پ.ن.آزاده‌ی عزیزم! ممنون از کارت تبریکی که برایم فرستاده‌ای. *:

* از Angelo Badalamenti
نظرها:

خوشا عطر بهاری :)
***
بهار:
دلم براتون تنگ شده!
*:


Posted by: از زندگی on March 20, 2007 05:32 PM


نو بهارت مبارک، بهار جان. امیدوارم سالی پر از سر خوشی و دلخوشی در پیش داشته باشی
***
بهار:
پریسای عزیزم، ممنون. من هم آرزو می کنم هرچی که خودت دوست داری. :)


Posted by: پریسا on March 20, 2007 08:28 PM


قابل نداشت بهار جان :)
***
بهار:
>D:<


Posted by: آزاده on March 22, 2007 01:47 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?