شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« گذر پرنده‌ای از کنار آفتاب | Main | به قدرت تبلیغات ایمان بیاوریم »

June 30, 2006 10:09 PM
خداحافظ تیم محبوب من

حالم گرفته شد، آرژانتین در چه جهنمی بازی کرد و حذف شد تا چهار سال دیگر منتظر قهرمانی‌اش بمانم.
خداحافظ تیم محبوب من، خداحافظ سورین، ریکلمه، آیالا...
نظرها:

سلام وبلاگت جالبه به من هم سر بزن[قلب]


Posted by: faraz on July 27, 2006 04:16 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?