شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« جامعه‌شناسی شهری و بخارا | Main | جهانی که ما را همراه با شگفتی‌هایش می‌برد. »

May 31, 2006 11:15 PM
هر دم از این باغ بری می‌رسد

باخبر شدیم که مدیر روابط عمومی یکی از وزارت‌خانه‌های مهم _ که خواسته شد نام‌اش فاش نشود _ دامپزشکی خوانده است. حالا دامپزشکی با روابط عمومی که مدام با ارباب رجوعی انسانی سر و کار دارد، چه رابطه‌ای دارند، احمدی‌نژاد داند و وزیر مربوطه‌اش.
نظرها:

احتمالا ارتباطش مربوط میشه به تفکر اون مسئول و رئیسش که به نظرشون ارباب رجوع فرقی آنچنانی با موجوداتی که ایشون درموردشون تحصیل کرده ندارن!


Posted by: مهدیه on June 1, 2006 07:31 AM


shayad ravabet omoomi ro tajrobi khoonde, biaeim nimeye pore livan ra bebinim, lol!
***
بهار: محسن جان! تجربی هم نه! وقتی با ایشون صحبت می کردن می گفتن اصلاً تجربه ی کار در این حوزه رو نداشتن.


Posted by: moostive on June 2, 2006 03:47 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?