شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« با کودکان کار | Main | پیکارگر ِ مشتاق عرصه‌ی اینترنت »

April 21, 2006 08:18 PM
*

برای راوی قصه‌های عامه‌پسند

اولی: من شنیدم هرکسی که چپ‌دست باشه از سمت راست مغزش بیشتر استفاده می‌کنه، راست‌دست‌ها برعکس.
دومی: آره. اصلاً نمی‌دونم حکمت‌اش چیه. پسر من هم که چپ‌دسته، قلب‌ا‌ش سمت راسته.
نظرها:

extremely deep & conceptual!!! :D


Posted by: moostive on April 21, 2006 10:33 PM


قلب که سمت نداره !


Posted by: شاه رخ on April 21, 2006 11:44 PM


قلب سمت راست يا چپش مهم نيست اصل اينه توش چي بنويسي


Posted by: آرش on April 22, 2006 01:17 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?