شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تولدی دیگر | Main | ... »

April 1, 2006 01:44 PM
معرفت نامتمایز

گاهی که متوجه تفاوت‌هایی در وجود شخص، آثار هنری یا در بررسی رفتار آدمیان و غیره می‌شویم، داده‌هایی در ذهن‌مان به وجود می‌آیند که ایده‌ی روشن و مشخصی نیست و نمی‌توانیم آنها را از سطح حس بالاتر بیاوریم و به اندیشه برسانیم. در نتیجه برای بیان آن از «نمی‌دانم چه چیزی دارند که...» _ و یا در مورد خودم از «یه جوریه»_ استفاده می‌کنیم. در نتیجه مخاطب آن ویژگی‌ای که آثار هنری یا رفتار را در نظر ما برجسته می‌کند نمی‌تواند درک کند.
لایبنیتس در این مورد می‌گوید: «وقتی که من قادرم یک چیز را در میان دیگران تمیز دهم، بدون آنکه بتوانم بگویم تمایزات یا ویژگی‌های آن در چیست، این یک معرفت نامتمایز است. درواقع، برخی مواقع ممکن است ما به وضوح بدانیم، یعنی بدون کوچکترین شک، که یک شعر یا یک تصویر، خوب یا بد کار شده است، زیرا در درون آن "نمی‌دانم چه"ای وجود دارد که ما را بد یا خوش می‌آید. چنین معرفتی هنوز متمایز نیست. زمانی که بتوانم ویژگی‌هایی را که آن چیز دارد توضیح بدهم، آن یک معرفت متمایز است.»
در نتیجه اندیشه‌هایی از این دست را معرفت نامتمایز می‌نامند، زیرا مفاهیم مجرد ریاضی و فلسفی نیستند و نمی‌توان به وضوح آنها را توضیح داد. معرفتی که اینطور به وجود آمده قوام‌یافته نیست زیرا بر تار و پودی نامرئی گسترده شده و برای مرئی شدن باید وارد محتوا و فضای هستی‌شناسانه‌ای شود و بر شالوده‌ای استوار بنا گردد.

همین! فقط خواستم بگویم معلم عزیز، وقتی می‌گویم «یه جوریه» اون‌شکلی من رو نگاه نکنین. دست کم، داشتن معرفتی نامتمایز بهتر از نداشتن‌اش است. D:
نظرها:

بهار عزیز ممنون که به یادم بودید. خوشحالم که دوباره تونستم وبلاگ خوبت رو بخونم . در پناه حق باشی . :)


Posted by: هدی on April 2, 2006 02:15 AM


مطلبت يه جوريهD:
نه جالب بود.موفق باشي .


Posted by: siahvash on April 3, 2006 11:15 AM


چه زيبا مي فرمايد:
بي معرفت مباش، كه در من يزيد عشق
اهل نظر معامله با آشنا كنند!


Posted by: پيام on April 3, 2006 01:47 PM


سلام بهار جان...! قشنگ می نویسی... موفق باشی...!


Posted by: rosaeidi on April 3, 2006 05:19 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?