شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« * | Main | زبان و بازتولید فرهنگی »

November 17, 2005 02:03 PM
تشکر

صحبت با اساتیدی چون دکتر سعیدی عزیز خیلی به آدم اعتماد به نفس می‌دهد. روز سه‌شنبه دکتر سعیدی هم تلفنی و هم حضوری کلی برایم وقت گذاشتند، کتاب و مقاله معرفی کردند و کلی در مورد تحقیقم و یک مقاله‌ی دیگر که قرار بود بنویسم تشویق‌ام کردند.
دکتر شکرخواه عزیز هم اینجا اگنس را مورد لطف قرار داده‌اند. اگرچه مسئولیت سنگینی‌ست آنچه که مد نظرشان بوده اما من تمام تلاش‌ام را می‌کنم. ممنون دکتر شکرخواه عزیز!
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?