شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« یک عصر ِ تنهایی در پس‌زمینه‌ی Judgement | Main | تنبیهِ عشقی »

November 9, 2005 11:25 PM
خانه هنرمندان امروز با دولوز و گلستان

1. ساعت 30/17، شروع مراسم (البته من دیر رسیدم) و طبق وقت تعیین شده پایان جلسه ساعت 30/19
2. ساعت حدود 20/18، یکی از خانمها به جلسه اعتراض می‌کند و خارج می‌شود.(به قول یکی از دوستان کلی تحمل کرده که این مدت را هم دوام آورده!)
3. ساعت 35/18، پایان حرف‌های سخنران محترم!
4. و SMSهای رد و بدل شده:
_ چرا زود تموم کرد؟
_ همینقدر بلد بود! :))
_ من که چیزی نفهمیدم!
_ خودش هم نفهمید! (D:)
5. اسم‌ها هم تغییر می‌کنند: دولوز، دِلوز، دُلوز، گوتاری، گِتاری، گاتاری.
6. عوض‌اش عکس‌های کاوه گلستان (سه گزارش) و عکاسان دیگر را دیدم و استاد شکرخواه عزیز را و کلی مشعوف شدم!

اصلاحیه:
اون خانوم نه به مطالب سخنران بلکه به سر و صداهای اطرافیان که مانع تمرکز حواس‌اش می‌شده اعتراض کرده!

پ.ن. قصد من از این نوشته نقد نیست، تنها گزارشی‌ست از آنچه که دیدم و شنیدم. نقد راه و روش دیگری را می‌طلبد.
نظرها:

اگنس ِ چوزپه وردی؟


Posted by: نازلی on November 10, 2005 02:50 AM


اما اون خانوم (همون خانومی که به اعتراض جلسه رو ترک کرد) به جلسه اعتراض نکرد، به آقای بغل دستیش اعتراض کرد و درضمن جلسه رو هم ترک نکرد.


Posted by: میثم صدر on November 11, 2005 04:31 AM


Hunter wartime forgetful strain hogging anaphoric diggings meteorology rub old old http://www.realestatehotbuys.com/forex-systems.html http://www.realestatehotbuys.com/forex-systems.html grants?


Posted by: lolita on November 24, 2005 04:17 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?