شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دین ِ شهری | Main | نیم رخ ها »

September 28, 2005 01:35 AM
اندر حکایت سلامتی

_ سلامتی چیزه مهمیه!
_ آره خانوم! آدم زنده نباشه اما سلامتی داشته باشه!
نظرها:

بسی مستفیذ شدیم ؛)


Posted by: آزاده on September 28, 2005 06:30 AM


:))


Posted by: Majid on September 28, 2005 08:32 AM


جسارتاً: واژه‌ی "مستفیذ" املایش به غلط این‌طور مصطلح شده. درست‌اش "مستفيض" است.

اگر اصلاح کرديد، اين کامنت را پاک کنيد.


Posted by: Majid on September 28, 2005 08:35 AM


خیلی دیگه چیز بود...یعنی خیلی جالب نبود...یعنی خوشم نیومد....یه چیزی تو مایه های دیالوگهای سریالها...


Posted by: mana on September 28, 2005 01:33 PM


نمی دونم واقعی بود یا نه این گفتگوی کوتاه اما منو یاد جمله ای انداخت که یه آقایی وقتی داشتیم از تشییع جنازه یه دوست برمی گشتیم توی ماشین گفت. فکر کن اون آقا با تمام قوا فریاد زد برای سلامتی تازه گذشته صلوات و بعد فکر کن جماعت با چه حالی صلوات فرستادن.


Posted by: الناز on September 29, 2005 12:32 AM


آره واقعی بود! دیالوگ دو تا خانوم توی تاکسی !


Posted by: بهار on September 29, 2005 02:20 AM


اتفاقاً من روی دیکته و نگارش حساس هستم و در حد دانشم رعایتشون می کنم. متشکر از تذکرتون !


Posted by: آزاده on September 30, 2005 04:25 PM


نه خیر !
خیلی هم باحال بود !


Posted by: راوی قصه‌های عامه‌پسند on October 2, 2005 12:06 AM


يك كلمه مستفيد داريم از ريشه فايده و يك كلمه مستفيض از ريشه فيض. برخي باشتباه مستفيض را مستفيد مي نويسند.


Posted by: ناشناس on September 19, 2010 02:31 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?