شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« هم نوایی شبانه ی ارکستر کولرها* | Main | اندر حکایت سلامتی »

September 27, 2005 08:49 PM
دین ِ شهری

دیروز در مراسم یادبود شهیدان یکی از وزارتخانه ها، جناب سخنران که معتقد بود باید همه چیز را برای ظهور امام زمان آماده کنیم گفت: چه خوب بود مسئولین شهرداری به جای تابلوهای «شهر ما، خانه ی ما» می نوشتند: «شهر ما، خانه ی امام زمان»
وقتی به هر موضوع بی ربط با دین رنگ و بوی دینی بدهند، جایگاه دین متزلزل می شود، تقدس اش از بین می رود و به سخره گرفته می شود.
نظرها:

ما هم موافقیم که این طور نشود.
من الله توفیق


Posted by: پورج on September 27, 2005 10:47 PM


حق با شماست!


Posted by: your friend on September 27, 2005 10:59 PM


دغدغه های من و تو یکی شده بهار!


Posted by: فاطمه on September 28, 2005 12:50 AM


hojjatiye 1 nafar, hojjatiyyyeh, khanoom hojjatiye? na?


Posted by: moostive on September 29, 2005 05:37 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?