شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آسمان هنوز هم آبی‌ست، زیرا برای تو آبی‌ست. | Main | در مسیر اصلاحات _3 »

September 15, 2005 01:19 PM
زندگی با خاطرات کودکی

این روزها مدام بین خاطرات کودکی دست و پا می زنم. یادش به خیر خانه ی مادر بزرگ ام را. خانه ای که دو طرف حیاط چند تا اتاق داشت. اتاق ها که هر کدام بوی خاصی می داد. پنجره های رنگی که هر کدام از شیشه های اش با پارچه های سفید پوشیده می شد. حصیرهای چوبی که بالای پنجره ها جمع شده بود و تابستان ها جلوی آفتاب را می گرفت. تاقچه های بزرگ اتاق ها که در بازی قایم باشک به کارم می آمد. عروسک توی کمد که از عروسک های خودم زیباتر نبود اما همیشه با حسرت نگاه اش می کردم. انباری مادربزرگ که بهش می گفت «پستو» و من در آنجا عالمی داشتم برای خودم. عصرها آب پاشی به حیاط و دیوارهای اش که بوی کاه گل می داد و من با تمام وجودم آنها را نفس می کشیدم تا برای یک هفته ذخیره داشته باشم. پر کردن حوض و آب بازی های زیادمان و غرغر پدربزرگ که « بس کنید، مگه اردک شده اید! » موتور سواری که یک بار پای ام لای چرخ های اش گیر کرد. چراغ های نفتی برای غذا پختن. خمره های ترشی. شیشه های آبغوره ی کنار پنجره ها. گل های شمعدانی. نردبان توی حیاط که تمام تلاشم را می کردم پشت بام خانه را با آن کشف کنم اما هر بار به بهانه ای مانع ام می شدند یا چوبهای اش در دست ام فرو می رفت. مسابقه ی پرش از پله ها. فوتبال بازی. و شب ها که همه ی فامیل دور هم جمع می شدیم و توی حیاط سفره پهن می کردیم. پیاز ترشی های مادربزرگ که تمام شام ام خلاصه می شد در آن ها. اصرارهای من به مامان و بابا برای اینکه شب بمانم به عشق سرشیرهای صبحانه. و کمک هایم در مغازه ی پدربزرگ که تنها به خوردن خوراکی های اش خلاصه می شد. ماست های خوشمزه و ترش مغازه برای دوغ ...
دل ام برای همه ی خاطرات تنگ شده. دیگر از آن ترشی ها، رب پختن ها که از بوی اش بدم می آمد، ترساندن ها و سر به سر گذاشتن ها خبری نیست. خانه ی مادر بزرگ ام را خراب کرده اند و ساختمان جدیدی ساخته اند. دل ام برای آن خانه هم تنگ شده.
نظرها:

چه جالب! منم همین طور..آخه خونه‌ی مادریمون رو که کوبیدند حالا نوبت خونه ی پدریه...حالم گرفتس از این بابت


Posted by: shaghayegh on September 15, 2005 02:50 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?