شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« خبر، خبر | Main | فجایعی که به تاریخ می پیوندند. »

September 6, 2005 11:43 PM
دستور آشپزی

امشب، شام « توهم ِ قیمه » داشتیم. تا حالا نخوردین؟! کاری نداره. کافیه مواد قیمه رو بذاری روی اجاق گاز که بپزه. سپس به خواب سنگینی فرو روید، بعد از ساعت ها که با بوی دود از خواب پریدید، « توهم قیمه» ی تان آماده است!
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?