شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | دستور آشپزی »

September 6, 2005 10:52 PM
خبر، خبر

الآن یه خبر مسرت بخش شنیدم، دلم نیومد ننویسم اش، آخه واسه من خیلی خوشحال کننده بود. فقط خبر قطعی رو حدود دو ماه دیگه می گم. وقتی از جواب آزمایش خون و ژنتیک مطلع شدم.

پس نوشت: خیالات به سرتان نزند، این خبر برای یکی از دوستان عزیز است که حتماً می شناسیدش، نه برای من!
نظرها:

khabar baraye 9 mahe dige chi dari?


Posted by: moostive on September 6, 2005 11:10 PM


من ترجیح می دم سکوت کنم!ولی این آقا بالاییه خیلی بی ادبه :")


Posted by: shaghayegh on September 7, 2005 11:07 AM


شقایق جان! سخت نگیر، ایشون چیز دیگه ای فهمیده بودن :)


Posted by: بهار on September 7, 2005 09:42 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?