شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« شنبه، بیست و نهم مرداد ماه هشتاد و چهار _ 2 | Main | ... »

August 22, 2005 07:23 PM
چهره ی عمومی

یک روابط عمومی ِ موفق، باید چهره ی خوبی داشته باشد. به جان شما!

پ.ن. گویا، بعضی ها وجهه ی کل روابط عمومی را با نوشته ی من اشتباه گرفته اند. منظور من روابط عمومی چی، یا فردِ مشغول به کار در روابط عمومی است.
نظرها:

لطفا از واژه مسنوخ و نا مانوس روابط عمومی چی استفاده نفرمایید
:D
ضمنا می شه بفرمایید چطور می شه فهمید چهره عمومی خوبی داریم یا نه ؟


Posted by: مزینانی on August 23, 2005 07:00 PM


می بینم که از واژه های من کپی رایت می کنین! آقای مدیر!


Posted by: بهار on August 24, 2005 02:24 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?