شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تکنولوژی و گندم آرایی | Main | شنبه، بیست و نهم مرداد ماه هشتاد و چهار _ 1 »

August 17, 2005 12:59 PM
آزاده! جون داداشی ات، چیزی بگو

آزاده! دختر پاک و مهربانی که از تمام نوشته هاش بوی صداقت میاد. همونی که همیشه گوش شنواست برای شنیدن درد دل های دوستاش. همونی که همیشه می خنده و سعی می کنه همه رو شاد کنه. همونی که هر وقت دلم گرفته ست و میگم التماس دعا، میگه رفتم حرم و دعات کردم. همونی که همیشه بهم اعتماد به نفس میده. همونی که هر چی از خوبی هاش بگم بازم کمه.چند وقتیه ازش خبری نیست. نگرانم. کسی ازش خبر داره؟!

+ اضافه: کاش این یادداشت رو زودتر نوشته بودم. بعد از چند وقت بی خبری، بالاخره آزاده ی عزیزم پیداش شد.
نظرها:

Merci ke maa ro baa Azadeh Aashnaa kardin.


Posted by: your friend on August 17, 2005 02:41 PM


وبلاگش باز نمی شه ، به آف ها هم جواب نمی ده . گفتم شاید داره ازدواج می کنه ، یعنی این قدر بی وفا شده؟! نمی دونم چرا جواب نمی ده.


Posted by: فاطمه on August 17, 2005 06:27 PM


نه! مطمئنا که بی وفا نشده، وبلاگ اش که باز میشه :)


Posted by: بهار on August 17, 2005 06:46 PM


شک ندارم که بهاری


Posted by: آزاده on August 18, 2005 10:58 PM


بازم كه سرافرازمون كرديد. خيلي مخلصيم!


Posted by: your friend on August 20, 2005 11:25 AM


ميدونين من كي ام؟


Posted by: your friend on August 21, 2005 09:10 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?