شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اوستا و نوچه های فرهنگی | Main | آزاده! جون داداشی ات، چیزی بگو »

August 16, 2005 09:56 PM
تکنولوژی و گندم آرایی

نشریه ها سعی می کنند علاوه بر چاپ مطالب مفید از طراحی صفحه نیز به نحو احسن استفاده کنند. طراحی صفحه ی خوب و رنگی بودن آن یکی از فاکتورهای جذب مخاطب به شمار می رود. مثلاً سیاه و سفید بودن روزنامه باعث کسالت و خستگی می شود. سال ها پیش کسالت آورترین روزنامه برای من، روزنامه ی کیهان بود که حتی یادم نمی آید یک مطلب اش را هم کامل خوانده باشم.
به جز نشریه ها تمام سازمان ها نیز از اوراقی باید استفاده کنند که قابل تحمل باشد. حتی رنگی بودن اوراق در روحیه ی ارباب رجوع تأثیر فراوانی دارد. از رنگی بودن که بگذریم می رسیم به طرح های استفاده شده در صفحه که می تواند معرف گویایی برای آن سازمان یا شرکت باشد.
نمی دانم وزارت جهاد کشاورزی چه اصراری دارد در برگه های اش حتماً از طرح گندم اسفاده کند، که البته استفاده از طرح های مختلف گندم نیز جالب توجه است. اما در یکی از برگه های خبری که از طرف وزارت جهاد کشاورزی خراسان شمالی فرستاده شده؛ سازمان به خط کشی دستی صفحه بسنده کرده و تأکید بر بودن طرح گندم آنقدر زیاد بوده که طرح گندم کنار صفحه با دست و به ابتدائی ترین نحو کشیده شده؛ حتی گندم هایی که ما در دوران کودکی می کشیدیم خیلی رضایت بخش تر از این طرح است.
نظرها:

هر چی باشه احتمالا از گرافیک شبکه 2 بهتره !


Posted by: راوی قصه های عامه پسند on August 16, 2005 10:55 PM


ادب از که آموختی ؟ از بی ادب
:D


Posted by: امیر on August 17, 2005 12:20 AM


گفتی کیهان یادم آمد سردبیر این روزنامه ی کسالت آور قرار است هیجان انگیز شود...


Posted by: یه مریم زمینی ولی اهل پرواز on August 17, 2005 08:26 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?