شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« چشمی ِ در | Main | مازوخیسم _ سادیسم »

August 2, 2005 05:47 PM

حالم به هم می خوره از این مردهایی که ناخن انگشت کوچیکه ی دست شون رو بلند می کنند. اَه!
حالم به هم می خوره از این «خانومی» گفتن ها. اَه!
نظرها:

اما من یکیشونو می شناسم که بسیار آدم نازنینیه!


Posted by: shaghayegh on August 2, 2005 06:39 PM


کاملا با تو موافقم توی ناخن بلند انگشت کوچیکه که حال آدمو حسابی به هم میزنه و اون خانمی گفتن ها در باز کردن ها و دست گرفتن ها.


Posted by: الناز on August 2, 2005 06:44 PM


بلند کردن ناخن انگشت کوچیکه مزایای زیادی داره! حالا من مزایاش رو نمی نویسم . چطوره بذاریم به نظر سنجی ، بهار؟


Posted by: فاطمه on August 2, 2005 09:44 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?