شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« پشت پرچین ها | Main | کی می دونه، چی می مونه؟ »

July 22, 2005 06:45 PM
کودکان مُبلغ

تبلیغات برای اقناع جمعی به خصوص در جوامع صنعتی و مدرن، از محاسبات عقلانی و دستاوردهای عملی دانشهای اجتماعی و روانی استفاده می کند. امروزه که بر آگاهی مخاطبان تبلیغات افزوده شده و تبلیغ گران باید متخصصانه تر عمل کنند به روش دیگری این کنترل نگرش را انجام می دهند؛ در بعضی مواقع که محتوای پیام با عقاید مخاطبان اصلی فاصله دارد آنها با تأثیر بر احساسات و هیجانات کودکان در برابر توسل به منطق بزرگسالان عمل کرده و سپس کودکان سعی در اقناع و ایجاد یک رفتار (خرید کالا یا استفاده از خدمات مورد نظر کودکان) در بزرگسالان می کنند. در واقع کودکان به نوعی بازاریابی می پردازند اگر چه رفتار و طریقه ی بازاریابی، مخصوص دنیای خودشان است.
نظرها:

نکته خوبی اشاره کردید. جالبه که در قوانین تبلیغاتی کشورهای پیشرو...این سوئ استفاده های ابزاری از کودکان در تبلیغات هم محدود می شه .


Posted by: mazinani on July 23, 2005 09:44 PM


Salam
na gozaresh naneveshtam, gharare mosahebe ba mahmood Kalari dashtami ke 2 saat tool keshid.
rasti cherakhodetun ro moarefi nakardid?


Posted by: Saham Boorghani on July 24, 2005 12:28 AM


Salam
na gozaresh naneveshtam, gharare mosahebe ba mahmood Kalari dashtami ke 2 saat tool keshid.
rasti cherakhodetun ro moarefi nakardid?


Posted by: Saham Boorghani on July 24, 2005 12:30 AM


بابایی گوشی رو بردار دیگه


Posted by: reza on July 24, 2005 08:22 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?