شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« س و ت | Main | تبریک »

July 14, 2005 11:03 PM
بازی های سوررئالیستی

هر بار این صفحه را باز کنی، به روش دادائیستی و به شکل تصادفی یک جمله می نویسد. ممنون از احسان عزیز، برای معرفی اش.
این هم یک جمله که برای من آمد : Your nose hairs scare me
نظرها:

Your eyes show as many deep and full shades of blue as a healing bruise upon an injured forelimb.

اینم مال ِ من بود !


Posted by: راوی قصه های عامه پسند on July 15, 2005 02:21 AM


واقعاً که !مال من این بود :You foment graciously, as ever any dying monster did rot :))


Posted by: shaghayegh on July 15, 2005 12:28 PM


باز خوبه من فقط امشب آپدیت نکردم ! شما که ماشاالله ...


Posted by: راوی قصه های عامه پسند on July 21, 2005 12:58 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?