شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« چرا | Main | بازی های سوررئالیستی »

July 14, 2005 10:31 PM
س و ت

از بس یور فرند خندیدند، به خودم شک کرده بودم تا اومدم حرف بزنم شکلات از دهنم افتاد بیرون.آآآآآآی آدم اینجور وقت ها ضایع میشه.
دوست بسیار گرامی و بزرگواری برای تمام گروهی که با هم کوه میریم، شعر گفتند. شعر خودم رو می نویسم که یادگاری بمونه:
بهاری دیده ام در کوه می رفت
به لیزی پوتین چه تیز می رفت
خدا رحمی کند تا عاج کفش اش
بگیرد در سرازیری جیرفت
نظرها:

اووووو، گفتیم حالا چی شده که ضایع شدی،اینبار می بخشمت


Posted by: اووو on July 15, 2005 01:53 PM


متشکرم که یاد ما کردید. خدا حفظتان کند و همیشه شاد باشید


Posted by: your friend! on July 15, 2005 11:17 PM


Salaam va doaa!


Posted by: your friend on July 18, 2005 09:43 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?