شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نوشی و جوجه هایش | Main | در این روزگار نامراد »

July 13, 2005 02:35 PM
تراژدیِ دلتنگی

آن روزی که برای رأی دادن به تو و تنها به تو می رفتم خوب یادم هست. خانواده منصرفم می کردند و من مصمم می رفتم. صف شلوغ بود و باید کلی زیر آفتاب می ایستادم. نوبتم که رسید ردم کردند، شناسنامه ام را عکس دار نکرده بودم، برگشتم و باز حرفهای خانواده و منصرف کردن. تا اینکه بالاخره به اولین نفر در عمرم با قاطعیت رأی دادم به تو و تنها به تو.
می دانی چرا؟ دوره ی اول معجزه کرده بودی؛ وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات را دگرگون کرده بودی. برای اولین بار با افتخار سرم را بالا می گرفتم و می گفتم این رئیس جمهور کشورم است. جسارت کرده بودی و جرأت داشتی. بعد از سالها اولین دولتمردی بودی که می شد به راحتی باهاش صحبت کرد. صبور بودی، تحمل می کردی. مجلس با تو راه نمی آمد و دولت ات تلفات زیادی داد. اما چون کوه استوار ایستادی. دانشگاه رفتی و دانشجویان با فحش و ناسزا از تو استقبال کردند ایستادی صبورانه؛ مقابله ی به مثل نکردی، محترمانه حرف زدی، با دشنام بدرقه ات کردند و باز هم صبورانه ایستادی. هیچ وقت آن بغض هایت را فراموش نمی کنم، صحنه ای که بر وجدانهای خفته نهیب می زد تا آنانکه فطرت خویش را از یاد نبرده اند، قدر و منزلت فضای مقدسی را که در آن تنفس می کنند بشناسند و بدانند که به بهای چه خون دل خوردن ها این دوران می گذرد.
در دوره ای که رئیس جمهور بودی خودم را شناختم. آنقدر اعتماد به نفس پیدا کرده بودم که وقتی بیرون می رفتم با جرأت از حق خودم دفاع می کردم. فهمیدم باید باشم و برای حقوق از دست رفته ام فریاد بکشم و بی دغدغه و بی ابهام سخنانم را در حضور باد بی پرده بگویم. وجود این آزادی ها گویای شهامتی بود که تو داشتی و به من یاد دادی.
حالا تراژدی رفتن ات دردی به جانم زده که نگو. آن روز که می روی، مطمئن ام که حداقل این وبلاگستان خیس از باران اشکهایی است که از وفور محبت به تو جاری می گردد. خاتمی عزیز، خاتمی مهربان، خاتمی صبور دلم برایت تنگ می شود.
نظرها:

اوهوم...فکر کنم خاتمی یه اتفاق قشنگ بود ...که برای نسل های بعد فقط یه خاطره‌ی قشنگ خواهد بود


Posted by: shaghayegh on July 13, 2005 09:32 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?