شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« مجتبا سمیعی نژاد تبرئه شد. | Main | نوشی و جوجه هایش »

July 12, 2005 12:50 AM
دریچه

فتح قله با پاهای توانای نیروی مخلص خدا. شعرخوانی با گویش های مختلف. فیلم نامه خوانی و ... .
ضمناً شاعر دوستی را دیدم هنگام خطاب، به گل سوسن می گفتند: « سوزان»
نظرها:

خوش به حال آنها كه به فيلمنامه خواني هم رسيدند


Posted by: your friend on July 12, 2005 11:05 AM


یور فرند جان! شما که در فیلم نامه خوانی بودین و در خود فیلم نامه هم حضور فعالی داشتین


Posted by: بهار on July 12, 2005 11:47 AM


اختيار دارين! منظورم آن فيلمنامه ديگر بود كه در منزل دوستان "پرزانته" شد ! شما هم مارو گرفتيدها


Posted by: your friend on July 12, 2005 04:28 PM


.ای ول یور فرند جان! چقدر خبرها زود میرسه


Posted by: بهار on July 12, 2005 04:33 PM


توام گلدكوييستي شدي؟!


Posted by: shahrokh on July 15, 2005 01:03 PM


توام گلدكوييستي شدي؟!


Posted by: shahrokh on July 15, 2005 01:05 PM


هاهاها! گلدکوییست چیه.فیلم نامه ی واقعی. ما از این گلدکوییست بازی ها نداریم


Posted by: بهار on July 15, 2005 01:56 PM


تو كه راس ميگي!


Posted by: shahrokh on July 15, 2005 03:27 PM


وا! مگه من با کسی شوخی دارم


Posted by: بهار on July 15, 2005 03:34 PM


ضمنا نکته ای رو توی پرانتز بگویم:(من از گلد کوییست اصلا خوشم نمیاد)


Posted by: بهار on July 15, 2005 03:44 PM


حالا چرا ميزني؟!!


Posted by: shahrokh on July 15, 2005 05:30 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?