شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نام و مارک تجاری محصول | Main | امتحان »

July 3, 2004 06:14 PM
آخر روابط عمومی...

برای انتخاب نامِ شرکت سونی، توسط مؤسسان ، روی فرهنگ ۱۶۰ کشور مطالعه شد تا برای صادرات محصولاتشان در کشورهای مختلف با مشکل" عدم خريد " مواجه نشوند... و همين مسأله، باعث افزايش چشمگير سونی در کشورهای مختلف شد.( البته علاوه بر کيفيت و...)


آب معدنيِ اَلَموت را به کشورهای عربيِ حاشيه خليج فارس صادر کردند، بازار فروش نداشت، چون آنها، اَلَموت را اَلْموت می خواندند.


مديران شرکت رب گوجه فرنگيِ چين چين، مقداری از محصولاتشان را به ژاپن صادر کردند، به علت اينکه کلمه ی "چين چين" در آنجا نوعی توهين محسوب می شود، بازار فروش به کلی پايين آمد.


پ.ن. قصد توهين به اين دو شرکت ايرانی را ندارم و کيفيت محصولاتشان را زير سؤال نمی برم، چه بسا اين محصولات با کيفيت بالايی عرضه شوند...هدف، اشاره ای بود ، بر اثر نام کالای تجاری بر فروش و بازاريابيِ کالا.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?