شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قايم باشک | Main | نا گفته ها... »

July 7, 2004 04:25 PM
اولين وبلاگ نويس

رضا قاسمی، که در موسيقی سنتی و تأتر سالهای سال فعاليت داشته، پيشگام عرصه ی وبلاگ نويسی است.


در تاريخ دهم اوت ۲۰۰۱، در فرانسه، به انتشارِ روزنوشت هايش از طريق خدماتِ رايگان پايگاه اينترنتيِ تریپاد (tripod) پرداخت.


از بين داستانهايش، داستان بلند «هم نوايی شبانه ارکستر چوب ها» بين جوانان ايرانی جايگاه قابل توجهی به دست آورده است.


ايشان بعد از ، يک سال و اَندی وبلاگ نويسی اين عرصه را ترک کردند، اما پايگاه اينترنتيِ شان همچنان بر قرار است.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?