شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« يک روز به ياد ماندنی | Main | زن سالاری در ايرانِ قديم!!! »

July 16, 2004 09:37 AM
حکايتی در بابِ مرد سالاری

چند روزِ پيش، توی تاکسی، يه آقا جلو نشسته بود و با راننده گفت و گو می کرد ، من هم از صحبت هاش استفاده می کردم.به حرف زدنش می خورد آدمِ با مطالعه ای باشه.در همين حين يه دختر با سرعت از جلوی ماشين رد شد، راننده هم با عصبانيت سرشو بيرون برد و يه چيزايی گفت.همين مقدمه ای بود بر جسارتِ به زنها و يکه تازی در عرصه ی مردسالاری. آقا يه مثالهايی از اين ور و اون ور، عليه زنها می گفت و با راننده کلی می خنديدن.يه جمله از سعدی گفت:" مردِ بی مروت زنست و عابدِ با طمع راهزن." با خودم گفتم ديگه داره زياده روی می کنه، اين اوجِ نگاه مرد سالارانه س، اين واقعاً بی انصافيه.ولی متأسفانه بعد از خوندنِ گلستان، ديدم که صحت داره.سعدی با اون جملاتِ قصار و سخنانِ گرانبها هم چين ديدی داشته، واقعاً دردناکه.
نظرها:

وبلاگ قشنگی داری .... اسم وبلاگت هم خیلی قشنگه...ببينم طراح قلب شما چه کسی هست ؟؟؟ کار خودتونه ؟؟؟؟


Posted by: شاهین...بوی نرگس on July 16, 2004 09:46 AM


زن سالاري و مرد سالاري رو بذاريم كنار...اين حرفا ديگه قديمي شده...زندگيه جديد اونقدر مشغوليت فكري مياره كه ديگه جايي هم واسه اين بحث هاي بيهوده زن و مرد نميمونه...هر دو جنس ضعف هاي خاص خودشونو دارن ولي خلقت خدا طوري بوده كه در كنار هم به كمال مطلوب ميرسن.


Posted by: شهاب on July 17, 2004 02:26 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?