شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« Captivation or shift | Main | تغييرات ناگهانی »

October 25, 2004 03:12 PM
هویت قاب کرده ی سر چهار راه


ایستاده،همچون بتی زیورآلود


تا چشمان هرزه


و گاهی پرسش گر را بخرد،


                                   در ازای هویتش!


و در این میان سهم من،


                                   یأسی عمیق از زن بودن،


                                   در هجوم همهمه ها ذوب شدن،


                                   و گریختن در بهت خیابان.

نظرها:

سر چهار راه يا زير پل! يک جفت چشم سياه و هزار جفت چشم سفيد... گريختن تنها راه نيست. ياس؟ شايد هم شرم ولی نه من بازهم اميد! وارم!


Posted by: mahdieh on October 25, 2004 07:14 PM


گريختن تنها راه است؟!


Posted by: مهدی on October 26, 2004 08:06 AM


وای ، چند روز اصلا پيدام نبود . حالا که اومدم ، شوکه شدم . قالب جديد مبارکه عزيزم ... خوب شده .


Posted by: فاطمه on October 26, 2004 08:39 PM


سلام.چقدر قشنگ شده خيلی خيلی زيباست.رنگ آبی،آسمون.کلاس بالا...ببخشيد بايد برم تا بعد...


Posted by: سارا on October 27, 2004 12:01 AM


قديس‌هایِ ناخواسته فاحشه، فاحشه‌هایِ ناخواسته قديس می‌شوند. روزگارِ عجيبی‌ست، نه؟


Posted by: مجتبا on October 27, 2004 06:06 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?