bahar@bahar-m.com
 


پيوندها

 

بایگانی

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by Movable Type 2.63

 

  RSS 2.0 Feed RSS 1.0 Feed

 

« چند بند اسفند نوش جانم! | Main | گوزنها و نشانِ استبداد »

March 6, 2005 01:45 AM
تنها برای تو

اگنس عزيز! جوانی عطر دل آویزش را بر من حرام کرد، اما سالها _ زودتر از سن ام _ بزرگ شدم. من عاشق سکوت ام و تنها برای تو می گویم؛ اکنون در واپسین نفسهای آدمیت در پناهگاه فریبنده ی دنیا، هر روز نقابها زوزه کشان _ مخفیانه _ مرا می سوزانند و هر روز دم مسیحایی او مرا زنده می کند و هر بار رنگ پریده تر و نحیف تر از پیش، به دنبال تقدیرم، سرگردان می دوم.بی شک روزی همه باید در این تراژدی له شوند _ بی شک. هر چند در زیر آوارها تن ام مدفون می شود اما دیگر کسی نمی تواند روح شناورم را محصور کند. خشت خشت ام فریاد زنان هجرت می کند و اندک اندک به آدمیت نزدیک می شوم، آدمیتی خاموش. من عاشق سکوت ام و تنها برای تو می گویم؛ فقط و فقط منتظر دستان اویم تا فانوسی برایم بیاویزد.
نظرها:

سلام. بهار عزيز خيلی متن زيبائی بود.... موفق باشی. تا بعد........


Posted by: asal on March 6, 2005 02:06 AM


خيلی قشنگ نوشتی. لذّت بردم. سلام.


Posted by: مجتبا on March 6, 2005 07:39 AM


...فردا به سکوت هم خواهیم گفت/ساکت!/کسی خوابیده/کسی خسته خوابیده/کسی در پس این پستو/با تسبیح ترانه ای گسیخته خوابیده/کسی که نفس نفس می زند/فردا روز دیگری ست...


Posted by: یک مریم زمینی ولی اهل پرواز on March 6, 2005 08:28 AM


مانده با چراغي ... به راهي ... كه مي رود به نا كجا ...


Posted by: شاهد on March 6, 2005 12:48 PM


عاشق سکوت سرشار گفتنی‌های نگفتنی‌ست و فانوس در دلش روشن است٬ تنها نگاهی شايد !


Posted by: آزاده on March 6, 2005 07:57 PM


سکوت را حوصله کن ؛ فانوس آمدنی‌ست ...


Posted by: فاطمه on March 7, 2005 09:48 AM


دستان او هيچ فانوسي نمي آويزد منتظر نمون!


Posted by: مانا on March 7, 2005 09:00 PM


گاهی فکر ميکنم ما هم يکی از بازيهای سرنوشت بوديم و ايمان به خويش را فدای ايمان به سرنوشت .. نميدانم چرا ياد جمله های نادر ابراهيمی افتادم .. زيبا بود بهار عزيز. دوستت دارم.شاد باشی.


Posted by: مهدیه on March 8, 2005 12:20 AM


خدا کند که بيايد


Posted by: reza on March 8, 2005 09:09 PM


frymaster double vat deep fryers deep fryers stack food greaseless deep fryers frymaster double vat deep fryers deep fat continuous fryers sales of deep fryers in america gas grills with deep fryers greaseless deep fryers ricoh deep fryers home popular deep fryers deep fat fryers thermometers product review of deep fryers product review of deep fryers ricoh deep fryers filtration for deep fryers filtration for deep fryers deep fryers stack food deep fryers stack food home popular deep fryers deep fryers stack food sales of deep fryers in america deep fryers stack food


Posted by: deep fryers stack food on December 28, 2005 10:03 AM


ارسال نظر:

نام :


پست الکترونیکی


وب سایت :


نظر:Remember info?