شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« رسوخ ِ بی اعتمادی | Main | بررسی تأثیرات موسیقی در پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات »

July 6, 2005 07:54 AM

خیلی جالبه! بچه توی دستشویی میگه: خدا. بعد مادرش همونجا میگه: وای! چرا گفتی خدا، بگو استغفرالله!
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?