شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« خوش گذشت | Main | زبانِ تابو »

June 28, 2005 12:19 PM
به چه زبونی باید بگم؟

چه جوری باید به یکی بفهمونی که واست وجود خارجی نداره؟ چه جوری باید بهش بفهمونی که ازش بدت میاد؟ چه جوری میشه بهش بفهمونی که ازش متنفری؟!
نظرها:

به‌نظر من كه بايد اول با خودت به اين نتيجه برسی تا بعد اون هم خودبه‌خود متقاعد بشه


Posted by: هادی‌نيلی on June 28, 2005 12:45 PM


اون اگه بخواد بفهمه باید تا حالا از نگاه و حالت و رفتارت فهمیده باشه...احتمال زیاد نمی خواد که بفهمه


Posted by: shaghayegh on June 28, 2005 05:31 PM


وای بهار ، اگه فهمیدی به من هم بگو . منتظرم‌ها .


Posted by: فاطمه on June 28, 2005 09:53 PM


با هم دوست باشید بچه‌ها.


Posted by: راوی قصه های عامه پسند on June 28, 2005 11:52 PM


ba ye avaze mahib zire ye saghfe kharab mesle ye joghde nazar


Posted by: sepid on June 30, 2005 02:42 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?