شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« گرامی باد | Main | خوش گذشت »

June 26, 2005 06:20 PM
سرودِ استقبالیه

به من می گویند باید این شکست رو بپذیری و از رییس جمهور جدید استقبال کنی.این هم سرودِ «مردم خوب و با صفا» (همان «یار دبستانی من») به افتخار محمود احمدی نژاد. حس خوبی از شنیدن اش ندارم! یعنی واقعاً اومده که خون تازه رو تو رگهامون جاری کنه؟
نظرها:

پذیرش شکست که معنی اش تسلیم نیست. فقط ترک کردن یک توهم است، همان توهمی که موجب شد شکست بخوریم. اگر نخواهی بپذیری که شکست خورده ای امیدی نیست که روزی دوباره پیروز شوی. همه ی حرف من اتفاقن همین جا است که می شود شکست را پذیرفت اما حق خود را از پیروز میدان مطالبه کرد، در برابر تمامت طلبی او ایستاد و برای پیروزی آرمان های خود تلاش کرد. ما اقلیت ناهمرای باید از آزادی و حقوق انسانی خود دفاع کنیم. من عمیقن باور دارم که می شود به جای واقع گرایی، آرمان گرایی را پیشه کرد، اما باید واقع بین بود. ببینیم که این همه سال کار چندانی برای ترویج و توسعه ی اندیشه های خود نکرده ایم، با دو هفته شور انتخاباتی کاری از پیش نمی رفت، حتا اگر معین رئیس جمهور ما شده بود. اکنون فرصتی در اختیار ما است تا خود را به نقد کشیم و بازسازی کنیم، همان فرصتی که سروش آرزوی اش را داشت، هرچند در شرایطی دشوار. تقدیر را تاب آوردن، سرنوشت را ساختن.


Posted by: پیام on June 26, 2005 09:15 PM


خب مسلماً اگه شکست محصوب می کنی این اتفاق رو، طبیعیه که هیچ کس از شکست خوشحال نمیشه و نمیخنده! فقط لحظه ای فکر و بعد انجام هر اونچه که فکر میکنی درسته. جاده تغییر جهت نداده فقط ناهموار و نفس گیر شده


Posted by: آزاده on June 26, 2005 10:53 PM


تصحیح میکنم: محسوب* :)


Posted by: آزاده on June 26, 2005 10:54 PM


حق با شما است، فقط در این لحظه فکر می کنم که چاره یی هم جز تکرار همین حرف ها نداریم؛ دل داری هایی شاید کلیشه یی و تکراری، که به هر حال واقعیت این لحظه اند. همین طوری یاد پاز افتادم، "ای زندگی که تو را زیسته اند، که تو را باید زیست ..."


Posted by: پیام on June 27, 2005 12:10 AM


هنوز نیومده ، داره گند می‌زنه به همه‌ی خاطره‌هامون ... می‌دونم گفتی خیلی از یار دبستانی خوشت نمی‌آد ، چون بچه‌های دانشکده سر هر چیزی خوندنش ... اما می‌دونم هم من و هم تو ، سخته برامون که ببینیم دارن گند می‌زنن به شعر ، به خاطره‌هامون . اَه


Posted by: فاطمه on June 27, 2005 03:20 PM


salam man sardabire nasl3 hastam ma hamchenan be raheman edame midahim dar zemn in shekast ma nabood in shekat liberal haii bood ke be eghtesad mardoom fekr nemikardadnd!!!


Posted by: foad on June 27, 2005 04:25 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?